Tư vấn giảm hại khi sử dụng ma túy

Với dịch vụ tư vấn giảm hại khi sử dụng chất/ ma túy, bạn sẽ được cung cấp các hỗ trợ liên quan đến việc sử dụng chất/ ma túy hay việc tham gia Highfun (Chemsex), bao gồm:

- Tư vấn và sàng lọc về sử dụng chất kích thích và Highfun

- Cung cấp các can thiệp tâm lý - xã hội nhằm giảm thiểu hành vi sử dụng chất hoặc sử dụng chất an toàn tùy thuộc vào nhu cầu và đặc điểm của cá nhân, bao gồm:

  • Tư vấn cá nhân
  • Can thiệp ngắn
  • Can thiệp nhận thức - hành vi
  • Phỏng vấn tạo động lực 
  • Củng cố hành vi tích cực

 

 

Đăng ký khám trực tuyến

Thủ tục đơn giản, hỗ trợ nhanh chóng, tiết kiệm chi phí

Đặt lịch hẹn khám

Bạn đang cần được tư vấn ?

Zalo PHÒNG KHÁM HẢI ĐĂNG